Grąžinimai ir skundai

Teisė atsisakyti sutarties

Klientas, kuris yra vartotojas, turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per 14 dienų nenurodydamas priežasties. Terminas atsisakyti sutarties baigiasi praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kai klientas perėmė prekę arba kai trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodė klientas, perėmė prekę.

Vartotoju taip pat laikomas fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš tos sutarties turinio matyti, kad ji nėra to asmens profesinio pobūdžio, ypač atsižvelgiant į jo verslo veiklos dalyką, pateiktą remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite mus informuoti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties nedviprasmišku pareiškimu, išsiųstu mums paštu arba el. paštu adresu zzmeblogrod@gmail.com.

Klientas gali naudoti pavyzdinę atsisakymo nuo sutarties formą, kuri yra mūsų internetinės parduotuvės taisyklių ir nuostatų priedas Nr. 1. Pavyzdinės formos naudojimas nėra privalomas. 

Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad klientas atsiųstų informaciją apie savo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimą iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.

Norėtume jus informuoti, kad teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties netaikoma sutartims, nurodytoms 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 38 straipsnyje, inter alia, susijusioms su sutartimis, kurių vykdymo objektas yra negamyklinis daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikaciją arba skirtas jo individualiems poreikiams tenkinti.

 

Pasitraukimo poveikis

Jei atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl jūsų pasirinkto pristatymo būdo, kuris skiriasi nuo pigiausio įprasto pristatymo būdo, siūlomo mūsų internetinėje parduotuvėje). Mokėjimą grąžinsime naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią klientas naudojo pradiniame sandoryje, nebent klientas aiškiai susitarė kitaip; bet kuriuo atveju klientas nepatirs jokių su šiuo grąžinimu susijusių mokesčių. 

Atkreipiame dėmesį, kad mes galime sulaikyti kompensacijos išmokėjimą tol, kol gausite gaminį arba kol pateiksite mums grąžinimo įrodymą, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks anksčiau.

Gaminį grąžinkite adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties. Šis terminas laikomas nepraleistu, jei Gaminys grąžinamas nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui. Informuojame, kad klientas turės padengti tiesiogines Prekės grąžinimo išlaidas.

 

PRODUKTO GARANTIJA

Pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso 556 straipsnį Pardavėjas atsako pirkėjui, jei parduotas Produktas turi fizinių ar teisinių trūkumų. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal garantiją, jei klientas sutarties sudarymo metu žinojo apie defektą.

Pagal Civilinio kodekso 558 straipsnį, jei Produktas parduodamas klientui, kuris nėra vartotojas, Pardavėjo atsakomybė pagal garantiją netaikoma. Vartotoju taip pat laikomas fizinis asmuo, sudarantis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra šio asmens profesinio pobūdžio, kylanti visų pirma iš jo verslo veiklos dalyko, pateikto remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatų pagrindu.

Prekės pristatymas pagal garantines teises dėl defektų atliekamas Pardavėjo sąskaita.

Pardavėjas atsako pagal garantiją, jei defektas nustatomas iki dvejų metų nuo gaminio pristatymo klientui dienos.

Pranešimai apie gaminio defektus turėtų būti siunčiami el. paštu šiuo adresu zzmeblogrod@gmail.com arba raštu Pardavėjo registruotu adresu.

Jei parduotas daiktas turi trūkumų, klientas gali pareikšti apie kainos sumažinimą arba atsisakyti sutarties, nebent pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas klientui nepagrįstų nepatogumų pakeičia nekokybišką daiktą nekokybišku arba pašalina trūkumus. Šis apribojimas netaikomas, jei Pardavėjas jau pakeitė ar pataisė daiktą arba jei Pardavėjas neįvykdė įsipareigojimo pakeisti daiktą be defektų arba pašalinti defektą.

Pirkėjas gali vietoj Pardavėjo pasiūlyto defekto ištaisymo reikalauti pakeisti daiktą daiktu be defektų arba vietoj daikto pakeitimo reikalauti ištaisyti defektą, išskyrus atvejus, kai daikto atitikimo sutarčiai užtikrinimas Pirkėjo pasirinktu būdu yra neįmanomas arba pareikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo pasiūlytu būdu.

Klientas negali atsisakyti sutarties, jei defektas yra nereikšmingas.

Jei būtina įvertinti fizinius defektus, Produktas turi būti pristatytas nurodytu adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.

Pardavėjas atsako į kliento prašymą per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Prašymo neišnagrinėjimas per nustatytą terminą laikomas prašymo priėmimu.

Pardavėjas padengia defektų šalinimo arba gaminio pakeitimo nauju išlaidas.

Pirkinių krepšelis
VALIUTA
0

Ieškoti pagal