Impregnacja drewna – co to znaczy?

You are here:
< Back

Palisada używana do produkcji placów zabaw impregnowana jest ciśnieniowo. W tym przypadku w drewno wtłaczane są pod wysokim ciśnieniem sole ochronne. Skutkuje to długotrwałą ochroną drewna przed insektami, grzybami, zgnilizną oraz przed skutkami stałego kontaktu z ziemią i wodą.
Deski impregnowane są metodą zanurzeniową. Oznacza to że drewno jest wstępnie zabezpieczone, natomiast należy je jeszcze dodatkowo zabezpieczyć.